Kurumsal Duyurular

HIZALTAŞ İNŞAAT ve TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
 
Sayın Şirket Hissedarı;
 
Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu’nun 414. Maddesine
göre 24.03.2020 tarihinde saat 10:00’da Fulya Mahallesi, Mehmetçik Caddesi No:110 Şişli /
İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
 
HİSSEDAR
SEVGİ HIZAL
 

GÜNDEM:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanının seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki
verilmesi,
3. Yıllık Faaliyet Raporu’nun ve Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
4. Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri,
5. Bağımsız Denetçi Seçimi,
6. Geçmiş Yıl Karlarının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranının
belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı bedellerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396 maddelerine göre işlem
yapabilmeleri için izin verilmesinin oylanması.
9. Dilek, temenniler ve kapanış.