Kurumsal Duyurular

HIZALTAŞ İNŞAAT ve TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Sayın Şirket Hissedarı;
Şirketimizin Mart ayında yapılması planlanan ilan, çağrı ve yasal süreçleri tamamlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu’nun 414. Maddesine göre 23 Eylül 2020 tarihinde saat 10:00’da Fulya Mahallesi, Mehmetçik Caddesi No:110 Şişli / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
 
 HİSSEDAR   
                                                                                                                                      SEVGİ HIZAL

             
                                                                                                                                                                                    
GÜNDEM:
  1. Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanının seçimi,
  2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
  3. Yıllık Faaliyet Raporu’nun ve Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
  4. Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri,
  5. Bağımsız Denetçi Seçimi,
  6. Geçmiş Yıl Karlarının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
  7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı bedellerinin belirlenmesi,
  8. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396 maddelerine göre işlem yapabilmeleri için izin verilmesinin oylanması.
  9. Dilek, temenniler ve kapanış.