Kurumsal Duyurular

HIZALTAŞ İNŞAAT ve TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Sayın Şirket Hissedarı;
2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Türk Ticaret Kanunu T.T.K. 414. Maddeye göre,  19 Mart 2021 Cuma günü saat 11:00’da Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi No: 110 Şişli / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

 

HİSSEDAR
SEVGİ HIZAL


             

                                                                                                                                                                                    
GÜNDEM:

  1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlık Divanının seçimi,

 

  1. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

 

  1. Yıllık Faaliyet Raporu’nun ve Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,

 

  1. Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri,

 

  1. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin belirlenmesi,

 

  1. Yönetim Kurul Üyelerinin Huzur Hakkı tutarlarının belirlenmesi ve onaylanması,

 

  1. Bağımsız Denetçi Seçimi,

 

  1. Geçmiş Yıl Karlarının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 

  1. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396 maddelerine göre işlem yapabilmeleri için izin verilmesinin oylanması.

 

  1. Dilek, temenniler ve kapanış.

  VEKALETNAME ÖRNEĞİ
 

Hissedarı bulunduğum HIZALTAŞ İNŞAAT ve TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 19.03.2021 tarihinde saat 11:00’da Fulya Mahallesi, Mehmetçik Cad. No:110 adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………………………… vekil tayin ederim.


HİSSEDARIN
Adı Soyadı          :
Adresi                 :
Oy Miktarı           :
İmzası                 :
 
Not : Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.