Kurumsal Duyurular

KERA-MİK ULUSLARARASI İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DUYURULARI

 

İBRAHİM HIZAL HOLDİNG YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DUYURULARI

 

 


 

 

İBRAHİM HIZAL HOLDİNG YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Sayın Şirket Hissedarı;

2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Türk Ticaret Kanunu T.T.K. 414. Maddeye göre, 21 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 11:00’da Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No:26 İç kapı No:92 Sarıyer / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

 

 SEVGİ HIZAL

(HİSSEDAR)


                                                                                                                                                                                                 
GÜNDEM:

 1. Açılış, yoklama ve toplantı Başkanlık Divanının seçimi,

 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki
  verilmesi,

 3. Yıllık Faaliyet Raporu’nun ve Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,

 4. Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri,

 5. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı tutarlarının belirlenmesi ve onaylanması,

 7. Geçmiş Yıllar Karlarının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranının
  belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

 8. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396 maddelerine göre işlem
  yapabilmeleri için izin verilmesinin oylanması,

 9. Dilek, temenniler ve kapanış.


VEKALETNAME ÖRNEĞİ
 

Hissedarı bulunduğum İBRAHİM HIZAL HOLDİNG YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ’nin 21.09.2022 tarihinde saat 11:00’da Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No:26 İç kapı No:92 Sarıyer / İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ...................................................... vekil tayin ederim.


HİSSEDARIN
Adı Soyadı          :
Adresi                 :
Oy Miktarı           :
İmzası                 :
 
Not : Genel kurulda Vekaleten temsil edilecek sayın hissedarların Vekaletnamelerini Noterden tanzim etmeleri gerekmektedir.

Tıklayınız.

 

 


 

 

KERA-MİK ULUSLARARASI İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Sayın Şirket Hissedarı;

2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Türk Ticaret Kanunu T.T.K. 414. Maddeye göre, 21 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No:26 İç kapı No:94 Sarıyer / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

 

 SEVGİ HIZAL

(HİSSEDAR)


                                                                                                                                                                                                 
GÜNDEM:

 1. Açılış, yoklama ve toplantı Başkanlık Divanının seçimi,

 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki
  verilmesi,

 3. Yıllık Faaliyet Raporu’nun ve Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,

 4. Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri,

 5. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı tutarlarının belirlenmesi ve onaylanması,

 7. Geçmiş Yıllar Karlarının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranının
  belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

 8. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396 maddelerine göre işlem
  yapabilmeleri için izin verilmesinin oylanması,

 9. Dilek, temenniler ve kapanış.


VEKALETNAME ÖRNEĞİ
 

Hissedarı bulunduğum KERA-MİK ULUSLARARASI İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 21.09.2022 tarihinde saat 10:00’da Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No:26 İç kapı No:94 Sarıyer / İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ...................................................... vekil tayin ederim.


HİSSEDARIN
Adı Soyadı          :
Adresi                 :
Oy Miktarı           :
İmzası                 :
 
Not : Genel kurulda Vekaleten temsil edilecek sayın hissedarların Vekaletnamelerini Noterden tanzim etmeleri gerekmektedir.

Tıklayınız.