Kalite ve Çevre Politikası

Çevreye saygılı ve güvenli yöntemler ile kaliteli üretim...

Hitit Seramik ‘in başarılarının açıklaması sadece, yüksek standartlarda üretim teknolojisine sahip olması ve de yetkin ve profesyonel kadrolara sahip olması ile açıklanamaz.

 

Duruşumuz ve sahip olduğumuz üretim kültürü, bizim dışımızdaki disiplinlerle doğru ilişkiler kurmamızı zorunlu kılıyor.

 

“Doğa” bunlardan biri.

 

Yasal zorunlulukların gereği olarak değil ; yaparken yıkmamak, üretirken tüketmemek geleneksel kültürümüzün temelini oluşturuyor.

 

Hitit Seramik bu nedenle;

 

Çevre ve hava kirliliğini azaltmaya yönelik yatırımlara ve Ar-Ge çalışmalarına devam etmekte,

 

Uluslararası Kyoto Sözleşmesi gereği, baca gazı salınımlarının azalması için sürdürülebilir teknolojik seçeneklere sahip,

 

Alternatif enerji kaynakları arayışı içinde,

 

Porselen ve fayans arıtma tesisleri ile günlük 9500 m3 suyu geri kazanıyor,

 

Uşak fabrika arazisi içinde 40 bin adet iğne yapraklı çam ormanına sahip,

 

Çevre Bakanlığı’nca verilen Çevre Beratı ile ödüllendirildi.

 

Elbette seramik ; doğadan gelen bir oluşum. Bu nedenledir ki, Hitit Seramik ‘in anlayışı ; doğanın sunduğunu doğaya zarar vermeden size ulaştırmaktır.

 

Şirket çevre politikaları gereği, entegre yönetim sistemi içine ayrılmaz bir bütün olarak bu konu dahil edilmiştir.

 

Hitit Seramik Entegre Yönetim Sistemi Esasları

HİTİT SERAMİK A.Ş. Seramik Ürünleri ile Yer ve Duvar Karosu Tasarımı, Üretimi, Toptan ve Perakende Satış Hizmetlerini yerine getirirken aşağıdaki taahhütleri beyan etmektedir.
 • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek,
 • Gelecekte de var olmanın tüm çalışanlarımızın ortak çabasıyla mümkün olacağı inancı ile her kademede yüksek verimlilik ve sürekli gelişme düşüncesini yerleştirmek,
 • Müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ürünümüzü çağdaş ve estetik kılmak,
 • Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak,
 • Firmamızda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek,
 • Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, firmamızdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmak, uygulamak, yürütmek,
 • Hedeflerle çalışmak ve bu hedeflere ulaşmak için azami gayret göstermek,
 • İç ve dış pazarda güvenilir bir marka olarak anılmak,
 • Birlikte iş yaptığımız tüm kuruluşlarla karşılıklı saygı çerçevesinde çalışmak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek üretim hatlarımızı ve laboratuvarlarımızı son yeniliklerle güncellemek,
 • Doğal kaynakları en doğru biçimde kullanarak çevreye zarar vermeksizin, firmamız ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri ile yasal sorumluluklarımızı tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
 • Tedarikçi ve müşterilerimizle ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmak,
 • İşletmenin faaliyetleri neticesinde oluşan her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği, kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirmek,
 • İşletme süreçlerinde, faaliyet yürütülen ülkenin tüm yasal ve diğer şartlara uyumu temel gereklilik olarak kabul etmek,
 • Kayıpların önlenmesi, çevrenin korunması için Çevre Yönetim Sisteminin performansı sürekli takip edilip, ölçülerek sürekli iyileştirmek,
 • Tüm işletmenin ve alt yüklenicilerin çalışanlarında gerekli çevre bilinci oluşturmak ve genişletilmesi sürekli iyileştirme kültürü ile sürdürülebilir gelişimi desteklemek,
 • Sağlıklı ve temiz bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için, çevre boyut ve etkilerini kontrol altına almaya yönelik analizler yaparak kaynak kullanımını azaltmaya dönük çevre amaç ve hedefleri belirlenir, çevresel performans düzenli takip etmek,
 • İşletmelerin faaliyetleri neticesinde oluşan atıkların geri kazanımı, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı teşvik etmek,
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulamak,
 • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak, Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek, Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
 • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,
 • Entegre yönetim sistemini; yasal şartlar ve mevzuatlar doğrultusunda belirlenmiş olan periyotlarda gözden geçirerek sürekli geliştirmek.