Saat, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, 2022. Fotoğraf: Yarat Contemporary Art Space


Dirimart, Özlem Günyol & Mustafa Kunt’un Yukarı Düşenler başlıklı üçüncü kişisel sergisini Dolapdere’deki mekânında ağırlıyor. İşlerinde çeviri, kodlama, yapıbozum, sınıflama, eklemleme ve üst üste bindirme gibi yöntemler kullanan sanatçı ikilisi, izleyiciyi toplumsal güç sembollerinin parçalanıp yeniden kurgulandığı bir dünyaya davet ediyor.Saat, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, 2022. Fotoğraf: Yarat Contemporary Art Space

“Şeyler”i parçalarına ayırıp onları fizikselliklerinden ve bağlamlarından kopararak yeniden düzenledikleri bir estetiğin arayışında olan sanatçı ikilisi, sergide fiziksellik ve bağlam algısını sorgulatıyor. Nesnelerin yeniden yapılandırılmasında çarpıcı bir yaklaşım ortaya koyan sanatçılar, sergi için ürettikleri dört yeni çalışmayla beraber toplam yedi yapıtı bir araya getirerek gücün fiziksel büyüklük ya da yükseklik yoluyla ifadesine mizahi bir bakış sunuyor. Farklı çalışmalarda sürekli olarak yeniden ele alınan bu nesnelerin girift bir işler bütünü oluşturduğu sergi, kamusal alan anıtlarını halı, merdiven ya da tırmanma duvarı gibi gündelik yaşam nesnelerine dönüştürerek sergi mekânına taşıyor.Özlem Günyol & Mustafa Kunt. Fotoğraf: Nazlı Erdemirel

Gücü simgeleyen ögeleri insan ölçeğine indirgeyerek sergi mekânında bir araya getiren Yukarı Düşenler, insanı ikincileyen hiyerarşik düzenin yerine insanı merkeze alan bir düzen kuruyor. Gücün büyüklük ve yükseklikle belirlendiği bir düzenin nesnelerini güçten arındırarak dönüştürürken, onları izleyiciyle aynı seviyeye getirerek farklı okumalara alan açıyor.

Yukarı Düşenler, 28 Nisan 2024 tarihine dek Dirimart Dolapdere’de ziyaret edilebilir.