Blur Blue Mix
Blur Blue

Mekânın ve perspektifin tasarlanmasında yarattığı karmaşıklık olgusuyla Blur Blue Mix serisi, farklı bakış açıları ve algı oyunlarına imkân sağlıyor. Çizgiler ve şekiller arasındaki ilişki, deneyimleyenin algısını sürekli zorlayarak onu gerçeküstü bir dünyaya davet ediyor.

Çizgisel ve dairesel formlar bir arada kullanıldığında optik illüzyonlar ve paradokslar yaratarak deneyimleyen için Escher'in "Görelilik" (Relativity) eserinde olduğu gibi alternatif gerçeklikler sunarak onların algı sınırlarını genişleterek düşündürüyor.