Dust
Indigo
Nexos

Seramik, su ve insan arasındaki derin ilişki, sanatın, doğanın ve insanın iç içe geçmiş bir dansıdır. Bu üç öğe, yüzyıllardır birbirine dokunarak, şekillenerek ve ilham alarak bir arada var olmuştur. Seramik, suyun şekillendirici gücünü kullanarak insanın yaratıcılığını ve duygularını yansıtan muhteşem eserler üretir.

Seramik sanatı sadece bir malzemenin şekillendirilmesi değil, aynı
zamanda insanın duygularını ve ifadesini yansıttığı bir platformdur.
Seramikçiler, kilin suyla etkileşiminde, içlerindeki duyguları, düşünceleri ve
hikâyeleri sergiler. Her bir eser, sanatçının iç dünyasının bir yansımasıdır
ve su, bu ifadenin aracıdır.

İnsan ve su arasındaki bağ, tıpkı seramik ve su arasındaki bağ gibi varoluşun temelini oluşturur. İnsan vücudu, suyun varlığı olmadan işlevini sürdüremez. Bu bağlamda, seramik ve insan arasındaki ilişki, suyun vazgeçilemez ortak bileşen olduğu gerçeğinden beslenir.