Taş / Rosetta

Çini / Russell

Tasarım fikri ne kadar kuvvetli olursa olsun gerçekliğe dönüşürken başkalaşır. Bu başkalaşım sürecinde malzemenin gücü, fikrin daha iyi bir yere evrilmesi için başat bir rol oynar.