Kaynak: UIA

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından ilk kez 1985 yılında duyurulan Dünya Mimarlık Günü, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Habitat Günü'ne paralel olarak her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanıyor. 2023 Dünya Habitat Günü'nün temasının "Dirençli Kentsel Ekonomiler: Büyümenin ve İyileşmenin İtici Gücü Olarak Şehirler" şeklinde açıklanmasının ardından aynı tematik çerçevede UIA Konseyi, bu yılki Dünya Mimarlık Günü için “Dirençli Toplumlar için Mimarlık” temasını seçti.

Bu tema ile Uluslararası Mimarlar Birliği, mimarlığın toplum yaşamını sürdürülebilir kılma kapasitesi ve sorumluluğuna özel bir vurgu yaparken kentsel ve kırsal alanlar arasındaki ilişki üzerine uluslararası bir tartışma başlatmayı hedefliyor.


Kaynak: UIA

Dünya genelindeki kontrolsüz şehirleşme; çevresel, sosyal ve ekonomik denge için büyük bir tehdit oluşturmakta. İklim krizleri, küresel salgınlar ve birçok ülkede yaşanan siyasi çalkantılar, özellikle yoksul ve ötekileştirilmiş grupları aşırı derecede etkileyen sosyal, ekonomik ve çevresel eşitsizlikler ortaya koyuyor. Güncel iklimsel ve sosyal problemlere en iyi şekilde nasıl yanıt verileceği konusunda zor bir görevle karşı karşıyayız. Bu durum, bölgelerin düzenlenmesi, çevreye ve topluma saygılı mimari üretimin geliştirilmesinde kullanılan geleneksel planlama araçlarının verimlilik ve yeterliliği konularını da gündeme getiriyor.

Uluslararası Mimarlar Birliği, 2023 kutlamalarında üyelerini bu konudaki tartışmaları sürdürmeye çağırırken mimarların yenilikçi çözümler, dirençli toplumlar için yaşanabilir yapılar ile kamusal alanlar geliştirmelerine olanak tanıyan bölgesel ve kentsel planlama politikalarını desteklemeye davet ediyor. Bu kapsamda, kentleşmenin “insanileştirilmesi”, kültürel mirasa saygı, doğa ve biyoçeşitlilik ile ilişkinin yeniden tesis edilmesi de büyük önem taşıyor.

Dünya Mimarlık Günü kutlamaları kapsamında “Dirençli Toplumlar için Mimarlık” teması ışığında ülkemizde de birçok etkinlik düzenleniyor. Mimarlar Odası’nın Türkiye’nin dört bir yanındaki şubelerinden Salt gibi kültür-sanatı odağına alan özel kuruluşlara kadar birçok yerde; 2 Ekim haftası boyunca sunum, söyleşi, atölye, film gösterimi gibi çeşitli etkinlikler ilgililer ile buluşacak.

Kaynak: https://www.uia-architectes.org/