Cotto Napoli

Bu bir rölyef. Cotto Napoli’nin renk ve dokusunu topraktan almasından esinlenerek kurgulanan hayali topografyanın üzerine oturan irili ufaklı kütleler yerle sakin ama sıkı bir ilişki kuruyor.